Inlägg märkta ‘Unga’

Visst är det fantastiskt att kunna vara med och bidra till något som känns meningsfullt och viktigt för samhällets unga. Unga som står i startgroparna och inför en rad olika val. Att ges den möjligheten känns både inspirerande, bra i själen och oerhört viktigt. Jag har ju genom åren samlat på mig en hel del kunskaper och erfarenheter som jag nu kan dela med mig av och det är precis det jag kommer att göra  i helgen. Främst som medmänniska men också som kommunikatör, entreprenör, strategisk marknadsförare och idékläckare.

Så i helgen far jag iväg till Lottakårens Herrgård Älvkarleö. alvkarleo3Där kommer jag (som teamleader) att delta i utbildningsprogrammet som Mpowers anordnar. Mpowers målgrupp är unga tjejer (15-30) som vill verka för ett tryggare Sverige. Mpower är ett initiativ och samarbete mellan Fryshuset och Svenska Lottakåren där det handlar om att stärka både tjejerna som individer och i sitt engagemang i samhället.

Projektet stöds av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Det handlar till stor del om Empowerment (egenmakt): Egenmakt syftar till att en individ i sitt sammanhang (i form av organisation, närmiljö osv), har makt över sin situation och sitt engagemang, att stärka varje deltagare i att verka för lösningar och för att minska social oro samt utsatthet. Utbildningen syftar till att ge deltagarna kunskap och förmåga att själva ta ansvar för och hantera sin egen säkerhet och att förmedla den kunskapen till andra. Läs mer om initiativet Mpower här.

Mpower  Sve_Lottakaren_PMSMSB